Informacje o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".

Slider Offer Banner
Korzyści
Szybka dostawa
Szybka dostawa
Realizacja w 24 h
Doradztwo
Doradztwo
Fachowa pomoc online
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności
Twoje dane są bezpieczne
Emonter Group

Regulamin Sklepu Internetowego MPS Elektro

Opublikowano w dniu 04.05.2022 r. 

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Sklep Internetowy jest prowadzony przez firmę MPS ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ogrodowa 72, 91-071 Łódź, NIP: 7272854501, REGON: 520586486, tel. 42 632 10 10, adres e-mail: biuro@mpselektro.pl, sklep@mpselektro.pl (zwaną dalej: „Sprzedawcą”) i jest dostępny pod adresem internetowym: https://mpselektro.pl/pl/ 
 • Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym MPS Elektro, w tym zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MPS  Elektro, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym MPS Elektro, dostarczania zakupionych towarów kupującym (zwanych dalej: „Klientami”), sposobów płatności przez Klientów cen sprzedaży towarów, możliwości odstąpienia od umowy oraz zasady i sposób składania reklamacji i jest skierowany zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców, chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do przedsiębiorców lub wyłącznie do konsumentów. 
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego MPS Elektro, w tym do przeglądania oferowanych towarów oraz do składania zamówień na towary, niezbędne są:
  -komputer lub laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej;
  -dostęp do poczty elektronicznej.
 • Wszelkie fotografie dostępne w Sklepie Internetowym Elektromonter są własnością Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca nie wyraża zgody na ich wykorzystywanie i publikację.
 • Klient zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego MPS Elektro. 
§ 2. Korzystanie z usług elektronicznych sklepu internetowego
 • W Sklepie Internetowym MPS Elektro dostępne są następujące usługi elektroniczne:

  - Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji oraz zaznaczeniu pola „Załóż konto”. W celu prawidłowej aktywacji Konta niezbędne jest podanie następujących danych Klienta – adresu poczty elektronicznej (login) oraz hasła, imienia i nazwiska oraz potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy potwierdzić założenie konta (otworzyć stronę internetową, do której link został wysłany na podany przez Klienta adres e-mail).

  - Konto dla Przedsiębiorców – korzystanie z Konta dla Przedsiębiorców możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji oraz zaznaczeniu pola „Załóż konto”. W celu prawidłowej aktywacji Konta dla Przedsiębiorców niezbędne jest podanie następujących danych Przedsiębiorcy – adresu poczty elektronicznej (login), hasła, numeru NIP, nazwy Przedsiębiorcy oraz potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy potwierdzić założenie konta (otworzyć stronę internetową, do której link został wysłany na podany przez Przedsiębiorcę adres e-mail).
§ 3. Składanie zamówień
 • Sklep Internetowy MPS Elektro prowadzi sprzedaż towarów dostępnych na stronie internetowej https://mpselektro.pl/pl/ na odległość, za pośrednictwem sieci Internet.
 • Klientem sklepu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 
 • Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Natomiast ich realizacja odbywa się w dniach pracy MPS Elektro tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 • W celu złożenia zamówienia na wybrany towar należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej, w szczególności należy dokonać następujących czynności: 

  - wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,

  - w przypadku chęci dokonania zakupu większej ilości towarów, należy postępować analogicznie jak w pkt a) powyżej; Klient ma również możliwość zmiany ilości zakupionych towarów bezpośrednio w zakładce „koszyk”,

  - po wybraniu wszystkich towarów należy przejść do zakładki „koszyk” celem realizacji zamówienia,

  - Klient ma możliwość dokonania zakupów bez rejestracji lub z rejestracją po zalogowaniu się na swoje Konto,

  - wybrać sposób płatności,

  - wybrać sposób dostarczenia przesyłki,

  - wpisać wymagane dane odbiorcy zamówienia oraz adres, pod który ma nastąpić dostawa towarów (w przypadku posiadania Konta lub Konta dla Przedsiębiorców dane te będą wpisane automatycznie, przy czym Klient ma możliwość podać inny adres dostawy niż adres wpisany automatycznie),

  - wpisać dane do faktury, jeżeli są inne, niż dane odbiorcy,

  - w celu złożenia zamówienia i zatwierdzenia podanych danych należy kliknąć przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

  - Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza Klientowi jego otrzymanie oraz przyjmuje zamówienie do realizacji i w tym celu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyła stosowną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży. W celu usprawnienia procesu realizacji zamówienia zalecane jest sprawdzenie przez Klienta skrzynki „spam”.

  - Jeżeli Klient wybierze formę płatności „Przelew” to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto Sprzedawcy, Sklep Internetowy przystąpi do wysyłki zamówionego towaru.

  - Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przelew bankowy" lub "Płatność w systemie PayU", z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez Sprzedawcę, mogą zostać anulowane o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail na podany przez niego w procesie zakupów adres. W przypadku braku zamówionego towaru lub wymaganej ilości zamówionego towaru Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub za pośrednictwem połączenia telefonicznego na wskazany przez niego w procesie realizacji zamówienia adres e-mail lub numer telefonu, w zależności, którą z tych danych kontaktowych Klient wskazał.

  - Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.

  - Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością Sprzedającego.

  - W przypadku, gdy realizacja zamówienia będzie niemożliwa lub utrudniona, Sprzedawca może zaproponować Klientowi następujące rozwiązania:

  a) anulowanie całości zamówienia i całkowity zwrot świadczeń otrzymanych od Klienta;

  b) anulowanie części zamówienia, jeżeli realizacja części zamówienia jest niemożliwa lub utrudniona w wyznaczonym terminie, za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną w postaci wiadomości e-mail na adres Sklepu Internetowego;

  c) podział zamówienia na części i ustalenie nowego terminu realizacji zamówienia w zakresie tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną w postaci wiadomości      e-mail na adres Sklepu Internetowego.
§ 4. Ceny towarów i metody płatności za zamówienia
 • Wszystkie ceny towarów podawane w Sklepie Internetowym MPS Elektro są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz podawane są w złotych polskich. 
 • Ceny brutto podane przy towarach nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy towarów przez Klienta. Całkowity koszt towarów wraz z kosztem dostawy podawany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 
 • Sprzedawca ma prawo dokonywać na bieżąco zmian w cenach towarów. 
 • Sprzedawca ma prawo do przeprowadzenia i odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 • Zmiany, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 powyżej nie mają wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji czy wyprzedaży.  
 • Klient może dokonać zapłaty ceny za wybrane towary według swojego wyboru w następujący sposób:
  - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:
    20 1090 2590 0000 0001 4925 8290 - w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia,
  - płatnością w systemie PayU w chwili złożenia zamówienia,
  - płatnością w systemie Blik w chwili złożenia zamówienia
  - kartą płatniczą w chwili złożenia zamówienia
  - gotówką w sklepie stacjonarnym w przypadku osobistego odbioru zamówienia,
 • Nie ma możliwości łączenia sposobów zapłaty opisanych w § 4 ust. 6 w ramach jednego zamówienia. 

§ 5. Dostawa i czas realizacji zamówienia 
 • Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki bądź odbioru osobistego przez Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania go do wysyłki lub odbioru osobistego.
 • Termin realizacji zamówienia każdorazowo podany jest w opisie towaru. 
 • Początek biegu terminu realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub w systemie PayU liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, zaś w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem lub gotówką liczy się od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 
 • W przypadku towarów o różnych terminach dostawy lub gotowości do odbioru, terminem dostawy lub gotowości do odbioru jest najdłuższy termin, podany w opisie zamawianego towaru.  
 • O zrealizowaniu zamówienia i rozpoczęciu wysyłki bądź gotowości do odbioru osobistego Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta drogą mailową. 
 • Dostawa zamówionych towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  - Firmy kurierskiej podanej na stronie Sklepu Internetowego na adres podany przez Klienta,
  - Paczkomatów InPost – do paczkomatu wybranego przez Klienta. 
 • Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że inaczej zaznaczono w opisie towaru. 
 • Istnieje możliwość osobistego odebrania zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym w Łodzi przy ul. Ogrodowej 72, 91-071 Łódź w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17:00. Odbiór osobisty możliwy jest po otrzymaniu przez Klienta informacji mailowej, że zamówienie zostało skompletowane i jest gotowe do odbioru.  
 • W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, zaleca się, aby Klient sprawdził w obecności kuriera czy opakowanie przesyłki nie jest naruszone, uszkodzone lub zniszczone, zaś w przypadku towarów delikatnych sprawdził na specjalnej naklejce umieszczonej na opakowaniu, czy przesyłka nie została wstrząśnięta lub przechylona oraz sprawdził zgodność dostarczonego towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia naruszenia, zniszczenia, uszkodzenia, wstrząśnięcia, przechylenia lub niekompletności przesyłki zaleca się, w obecności kuriera, spisanie protokołu szkody lub odmowy przyjęcia przesyłki.  
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661, z zm.) Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji, a w przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji – podany w trakcie składania zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Klienta uznaje się moment wpływu korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą na adres e-mail określony w zdaniu poprzednim powyżej
 • Na życzenie Klienta dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana fizycznie wraz z zamówionym towarem na wskazany w procesie zamówienia adres.
§ 6. Warunki gwarancji jakości

Towary oferowane w Sklepie Internetowym MPS Elektro mogą być objęte gwarancją jakości producenta. Szczegółowe warunki gwarancji jakości, o ile jej udzielono, wskazane są w opisie danego towaru. 

§ 7. Warunki Reklamacji
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad. 
 • Jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, to szczegółowe warunki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta z tytułu rękojmi określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny. 
 • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie pod adresem MPS ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ogrodowa 72, 91-071 Łódź lub w formie elektronicznej o na adres e-mail: sklep@mpselektro.pl, biuro@mpselektro.pl
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  - informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  - żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z zawartą umową sprzedaży,
  - danych kontaktowych celem ułatwienia przyspieszenia rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę. 

Powyższe wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 • Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej złożenia ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania w taki sam sposób, w jaki Klient złożyć reklamację, chyba, że Klient w reklamacji wyraźnie zażąda innego sposobu komunikacji w sprawie reklamacji. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma zostać obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na towar pełnowartościowy, zaś jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi równowartość reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy
 • Klient będący konsumentem, który dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym Elektromonter może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego od Sprzedawcy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:
  - dodatkowych kosztów w zakresie dostarczenia rzeczy innych niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę,
  - bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
  - towarów oznaczonych etykietą "Wyprzedaż!" (znakowanie widoczne jest na zdjęciu poglądowym produktu) 
 • Odstąpienie od umowy zgodnie z § 8 ust. 1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Klient będący konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na stronie internetowej https://elektromonter.idetal.pl/content/3-regulamin
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy towar w stanie niezmienionym niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez przekazanie go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru lub odesłanie na adres Sprzedawcy.  
 • Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie Klienta.
 • Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Klient.  
 • Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta umowę uważa się za niezawartą. 
§ 9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 • Postanowienia Regulaminu zawarte w niniejszym paragrafie znajdują zastosowanie jedynie do transakcji zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami. 
 • Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności za towary zakupione przez Klientów nie będących konsumentami, a także wymagać dokonania przedpłaty za całość lub część zamówionych towarów, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 • Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi na Klienta nie będącego konsumentem przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z zamówionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.  
§ 10. Ochrona danych osobowych

Regulacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
 • Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

  - wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

  - wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie http://www.wiih.lodz.pl/)

  - pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  - Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  - W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK).

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
§ 12. Postanowienia końcowe
 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego, w pełni akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na udzielenie mu wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu internetowego składania zamówień.
 • Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2019 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.
 • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, ze. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827, ze zm.).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. 

Dane firmy:

MPS ELEKTRO SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Ogrodowa 72, 91-071 Łódź,

NIP 7272854501

tel. 42 632 10 10 

sprawy dotyczące Polityki prywatności i ochrony danych osobowych: biuro@mpselektro.pl, 

sprawy dotyczące sprzedaży: sklep@mpselektro.pl oraz biuro@mpselektro.pl

Santander Bank Polska S.A.. 20 1090 2590 0000 0001 4925 8290