Informacje o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".

Slider Offer Banner
Korzyści
Szybka dostawa
Szybka dostawa
Realizacja w 24 h
Doradztwo
Doradztwo
Fachowa pomoc online
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności
Twoje dane są bezpieczne
Emonter Group

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

https://mpselektro.pl/pl/

Sklep Internetowy firmy MPS ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ogrodowa 72, 91-071 Łódź, NIP: 7272854501, REGON: 520586486, tel. 42 632 10 10, adres e-mail: biuro@mpselektro.pl, dostępny pod adresem internetowym: https://mpselektro.pl/pl/, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również: „danymi”) traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych Klientów stanowi dla nas priorytet, dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszej polityce prywatności (zwanej dalej: „Polityką“) chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób ich używamy.

Administratorem Danych Osobowych jest MPS ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ogrodowa 72, 91-071 Łódź, NIP: 7272854501, REGON: 520586486, tel. 42 632 10 10, adres e-mail: biuro@mpselektro.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

1. Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1. Kategorie danych osobowych

W naszym Sklepie Internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami:

 • nazwa firmy, adres, siedziba,
 • NIP, REGON, numer KRS,
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu (opcjonalnie),
 • adres rozliczeniowy, 
 • dane bankowe,
 • dane demograficzne – kraj

W przypadku Klientów nie będących przedsiębiorcami (konsumentów):

 • Imię
 • Nazwisko,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres e-mail,
 • numer telefonu (opcjonalnie),
 • adres rozliczeniowy,
 • dane bankowe,
 • dane demograficzne – kraj, płeć

Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące korespondencji pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem,
 • Logi zawierające adres IP i dane przeglądarki (rozdzielczość, wersja, system operacyjny),
 • Cookies – nasz Sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

1.2. Cele przetwarzania danych osobowych:

Świadczenie i ulepszanie usług
Aby możliwe było świadczenie oferowanych usług oraz ich ulepszanie, przetwarzamy dane osobowe Klientów. Obejmuje to w szczególności:

 • Przetwarzanie zamówienia towarów, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej
  Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).
 • Obsługa Klienta
  Aby zagwarantować obsługę Klienta i rozwiązywać ewentualne problemy związane z realizacją umowy sprzedaży (np. brak towarów, brak towarów w ilości wskazanej w zamówieniu) przetwarzamy dane osobowe Klienta na potrzeby realizacji tychże umów.
 • Komunikacja
  Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z Klientem i jej personalizacji. Z Klientem możemy się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o statusie zamówienia lub reklamacji.
 • Ulepszanie usług
  Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów Klienta, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.

Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów
Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych Klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.

Oferty reklamowe
Informacje handlowe:

 • Wysyłamy Klientowi informacje handlowe dotyczące naszych produktów za jego zgodą wyrażoną uprzednio.
 • Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail lub za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej do Sklepu.
 • Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych Klienta do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli Klient tego jednoznacznie zażąda.
 • Dane Klientów przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.
 • Klient może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

Przetwarzanie plików Cookies 
Jeżeli w przeglądarce internetowej Klienta włączono obsługę plików Cookies, przetwarzamy zapisy zachowań Klienta na podstawie plików Cookies umieszczonych na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia jej lepszego działania oraz dla celów reklamy internetowej naszego Sklepu Internetowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w odrębnym rozdziale niniejszego dokumentu.

1.3. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe Klienta będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli Klient wyraził wcześniej na to zgodę:

 • podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży,
 • przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez Klienta produktów oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy,
 • naszym pracownikom i współpracownikom w celu niezbędnym do realizacji zamówienia, reklamacji, odstąpienia od umowy,
 • osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z Klientem,
 • organom publicznym (np. Policji, Prokuraturze) w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

2. Zakupy

2.1. Konto klienta

W ramach zawarcia umowy sprzedaży Klient ma możliwość założenia konta konto Klienta, które jest zabezpieczone hasłem. W ramach konta Klient uzyskuje bezpośredni dostęp do swoich danych, w tym do ich edycji, ma również wgląd w dane dotyczące zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień oraz może edytować ustawienia newslettera. Za pośrednictwem konta Klient może również zarządzać swoimi danymi osobowymi i wysyłką newslettera.

Klient zawsze może usunąć swoje konto.

2.2. Zakupy bez rejestracji

Jeżeli Klient nie chce zakładać konta w celu realizacji zamówienia, może dokonać zakupu w naszym Sklepie Internetowym bez rejestracji.

3. Ochrona danych osobowych i czas przechowywania

3.1. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klienta są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Naszą stronę internetową i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych Klienta, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych Klienta, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.

3.2. Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy:

 • przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie rękojmi,
 • Zgoda na kontakt w celach marketingowych poprzez formę komunikacji, na którą Klient wyraził uprzednio zgodę – do dnia jej odwołania przez Klienta,
 • W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Prawa podmiotu przetwarzania danych
 • Klient, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.
 • Jeżeli Klient podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.
 • Jeśli Klient chce skorzystać ze swoich praw, może skontaktować się z nami pod adresem: biuro@elektro-monter.pl
 • Klient ma również prawo skontaktować się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Klient może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Klient odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Sklep Internetowy jego obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych Klienta będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

5. Strony internetowe

5.1. Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla Klienta. 

Pliki Cookies to proste, niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera danego Klienta przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przechowywane w plikach Cookies mogą być wysyłane z powrotem na nasze serwery podczas kolejnej wizyty Klienta lub przekazywane właściwym osobom trzecim. Cookies zawierają m. in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.2. Wyłączenie plików cookie

Klient może w dowolnej chwili dezaktywować lub ograniczyć zakres zbieranych przez nas plików Cookies. Należy jednak pamiętać, że nasza strona internetowa może wtedy przestać działać w sposób optymalny. 

Dodatkowe informacje dotyczące aktywacji, dezaktywacji i usuwania plików Cookies znajdują się w instrukcji użytkowania danej przeglądarki internetowej.

6. Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących Polityki prosimy o kontakt pod adresem:


MPS ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ogrodowa 72, 91-071 Łódź
NIP: 7272854501
tel. 42 632 10 10 
biuro@mpselektro.pl

Bank: Santander Bank Polska S.A.
Nr konta: 20 1090 2590 0000 0001 4925 8290

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych obowiązują od dnia 20.09.2022r.